(1)
Farstad, G. R. Når Omsorgsgapet Skal Dekkes: Islandske Foreldres kjønnede Omsorgsstrategier. nbf 2012, 5.