(1)
Stefansen, K. Små Barns Livsverdener: Klassespesifikke Erfaringsrom?. nbf 2012, 5.