(1)
Berge, A. "Læring Er Bare å Ta Trinn for Trinn, Det Er Et Langt Steg Fra Begynnelse Til slutt&Quot;: Noen førskolelæreres Og grunnskolelæreres Beskrivelser Av læring Og læringsprosesser I Barnehage Og Skole. nbf 2012, 5.