(1)
Gjervan, E. K. Lekens Dramaturgi - Nye Muligheter for Barneteatret?. nbf 2013, 6.