(1)
Insulander, E.; Svärdemo Åberg, E. Vilken Kunskap erkänns I Det Systematiska Kvalitetsarbetet? Om oförenliga Tankestilar I Dagens förskola I Dagens förskola. nbf 2014, 7.