(1)
Fønnebø, B.; Rolfsen, C. N. Areal Til Skapende Lek, læring Og Utforskning I Barnehagen. nbf 2014, 7.