(1)
Børhaug, K.; Lotsberg, D. Øyvind. Fra Kollegafellesskap Til Ledelseshierarki? De Pedagogiske Lederne I Barnehagens Ledelsesprosess. nbf 2014, 7.