(1)
Eriksson, A. Förskollärarens förtydligade Ansvar - En balansgång Mellan Ett Demokratiskt förhållningssätt Och Att utöva Yrkeskunskap. nbf 2014, 7.