(1)
Ahlskog-Björkman, E. Interaktionens Betydelse för Barns lärande - En Studie Av Barns möte Med slöjd I förskolan. nbf 2014, 7.