Svendsen, S. (2014). Improvisation – om pædagogens møde med barnet i æstetiske processer. Nordisk barnehageforskning, 8. https://doi.org/10.7577/nbf.887