Stokke, A., Weydahl, A., & Calogiuri, G. (2014). Barn og fysisk aktivitet i barnehagen: Hvordan kan aktivitetsnivået dokumenteres?. Nordisk barnehageforskning, 8. https://doi.org/10.7577/nbf.717