Vik, S. (2014). Barns deltakelse og tidlig innsats: et pedagogisk bidrag til forståelse av tidlig innsats i norske barnehager. Nordisk barnehageforskning, 8. https://doi.org/10.7577/nbf.647