Greve, A. (2009). Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 2(2). https://doi.org/10.7577/nbf.348