Winger, N., & Eide, B. J. (2015). ”Nytråkk” i gamle spor. Retrospektivt blikk på hverdagslivet i en småbarnsgruppe. Nordisk barnehageforskning, 9. https://doi.org/10.7577/nbf.688