Fasting, M. L. (2015). Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute. Nordisk barnehageforskning, 10. https://doi.org/10.7577/nbf.1431