Nordtømme, S. (2015). En teoretisk utdyping av rom og materialitet som pedagogisk ressurs i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 10. https://doi.org/10.7577/nbf.1429