Sandseter, E. B. (2015). Innledningsartikkel til temanummer om Barn og rom. Nordisk barnehageforskning, 10. https://doi.org/10.7577/nbf.1424