Ackesjö, H. (2015). Den komplexa väven Att organisera för barns övergångar till och från förskoleklass. Nordisk barnehageforskning, 11. https://doi.org/10.7577/nbf.1323