Nygård, M. (2015). Kvalitet i læring i barnehagen. En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge. Nordisk barnehageforskning, 11. https://doi.org/10.7577/nbf.856