Reinertsen, A. B. (2016). Hva er det med Irma?. Nordisk barnehageforskning, 12. https://doi.org/10.7577/nbf.1630