Fløtten, K. A. (2016). - og så fikk dem se en rein! Ulike tilnærminger til hverdagslig pedagogisk virksomhet i barnehager i samisk-lulesamisk område i Norge. Nordisk barnehageforskning, 12. https://doi.org/10.7577/nbf.1564