Moxnes, A. R. (2016). Refleksjon i barnehagelærerutdanningen. Nordisk barnehageforskning, 12. https://doi.org/10.7577/nbf.1563