Björklund, C., Nilsen, M., & Pramling Samuelsson, I. (2016). Berättelser som redskap för att föra och följa resonemang. Nordisk barnehageforskning, 12. https://doi.org/10.7577/nbf.1550