Slettner, S., & Gjems, L. (2016). Litterasitetsfremmende samtaler i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 12. https://doi.org/10.7577/nbf.1378