Jæger, H. (2016). Å LESE MEDIETEKSTER PÅ IPADEN. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet. Nordisk barnehageforskning, 12. https://doi.org/10.7577/nbf.1363