Jonsson, A. (2016). Förskollärares kommunikation med de yngsta barnen i förskolan: med fokus på kvalitativa skillnader i hur ett innehåll kommuniceras. Nordisk barnehageforskning, 12. https://doi.org/10.7577/nbf.1232