Nome, D. Øystein. (2017). De yngste barna og tingene deres – en ANT-analyse av lek i småbarnsavdelinger. Nordisk barnehageforskning, 14. https://doi.org/10.7577/nbf.1800