Essahli Vik, N. (2017). Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen - fra kontrovers til kompromiss?. Nordisk barnehageforskning, 14. https://doi.org/10.7577/nbf.1734