Sæbbe, P.-E., & Samuelsson, I. P. (2017). Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør man ikke det i barnehagen?. Nordisk barnehageforskning, 14. https://doi.org/10.7577/nbf.1731