Nordvik, G. K., & Vatne, B. (2017). Eksamensoppgaver i barnehagelærerutdanningen i lys av formålet om en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning. Nordisk barnehageforskning, 16. https://doi.org/10.7577/nbf.1749