Haugset, A. S. (2018). Institusjonelt eiermangfold og et likeverdig barnehagetilbud. Nordisk barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2410