Alnervik, K., Öhman, C., Lidén, E., & Nilsson, M. (2018). Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation. Nordisk barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2342