Giske, R., Tjensvoll, M., & Dyrstad, S. M. (2010). Fysisk aktivitet i barnehagen: Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med femåringer. Nordisk barnehageforskning, 3(2). https://doi.org/10.7577/nbf.257