Fauske, R. (2018). «Det er berre sånt som vi gjer på dyr. Vi gjer det ikkje på menneske» – Interaksjon og forhandling om eksistensielle spørsmål i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2234