Furholt, A. (2018). Kunstnarar i barnehagen – estetiske erfaringar av høg kvalitet?. Nordisk barnehageforskning, 17(1). https://doi.org/10.7577/nbf.1794