Pramling Samuelsson, I. (2019). Jan-Erik Johansson - en forskare som vill göra skillnad. Nordisk barnehageforskning, 18. https://doi.org/10.7577/nbf.3420