Os, E., & Winger, N. (2019). Blikk for barn. Nordisk barnehageforskning, 18. https://doi.org/10.7577/nbf.3419