Kasin, O. (2010). Kultur som mangfold og enfold i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 3(2). https://doi.org/10.7577/nbf.258