Lunneblad, J. (2009). En målsättning för de Andra: Förskolepedagogers tal om barn och föräldrar under planering och utvärdering på en förskola med en kulturellt blandad barngrupp. Nordisk Barnehageforskning, 2(3). https://doi.org/10.7577/nbf.251