Tveter Thoresen, I. (2009). Barnehagen i et utdanningspolitisk kraftfelt. Nordisk Barnehageforskning, 2(3). https://doi.org/10.7577/nbf.252