Asplund Carlsson, M., Pramling, N., & Pramling Samuelsson, I. (2008). Från görande till lärande och förståelse; En studie av lärares lärande inom estetik. Nordisk barnehageforskning, 1(1). https://doi.org/10.7577/nbf.240