Andreassen, B. O. (2011). Perspektiver på hva en førskolelærer trenger å kunne om religion: Rammeplananalyse og preskriptive innspill. Nordisk barnehageforskning, 4(1), 17–31. https://doi.org/10.7577/nbf.295