Sopanen, P. (2019). Språkmedvetenhet i småbarnspedagogiskt arbete – Finländska daghemspedagogers reflektioner. Nordisk Barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2868