Furu, A.-C., & Sandvik, M. . (2019). Att stöda pedagogers relationella professionalism genom forskningscirklar. Nordisk barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.3243