Ytterhus, B., & Åmot, I. (2019). Barn med og uten funksjonsnedsettelser og deltagelse i forskergrupper – når og hvordan kan ulike kvalitative forskningsmetoder få alle barn til å delta i forskning?. Nordisk barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.3286