Bendiksen, S. Åsgard. (2019). Skriveverkstedet - om design og iscenesettelse av litterasitetsmiljøer for unge tegnmakeres skrivelek i lys av a/r/tografisk metodologi. Nordisk barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.2971