Solberg, J. (2019). Hverdagsmøtene mellom foreldre og ansatte i barnehagen – nok voksenrammer?. Nordisk barnehageforskning, 18(1). https://doi.org/10.7577/nbf.3433