Råde, A. (2022). En forskningsgranskning om möjligheter och utmaningar med dockor som didaktiskt verktyg i förskolan. Nordisk barnehageforskning, 19(1). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.222