Fimreite, H. (2022). Rettleiarrolla i kollegarettleiing som profesjonelt læringsfellesskap i barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 19(1). https://doi.org/10.23865/nbf.v19.233