Tholin, K. R., & Jansen, T. T. (2011). Demokratiske samtaler i barnehagen?. Nordisk barnehageforskning, 4(2), 103–114. https://doi.org/10.7577/nbf.310